Spørgsmål eller behov for kontakt?

K O R P S Å N D E N 

KORPSÅNDEN skal fremme Hærens Officersskoles dialog med skolens kadetter om betydningen af samhørighed og fællesskab som et afgørende element i kamp. 

KORPSÅNDEN fungerer endvidere som ramme for formidlingen af Hærens Officersskoles historie og opgaver til Frederiksberg Slots mange besøgende.

KORPSÅNDEN er etableret i forbindelse med Hærens Officersskoles 150 års jubilæum i 2018 og indviet i 2021.