Spørgsmål eller behov for kontakt?

Kontakt os!

Brug kontaktformularen neden for, hvis du ønsker en rundvisning, købe bøger eller merchandise eller i øvrigt vil kontakte fonden. Hvis du er ansat i Forsvaret, så skriv direkte til FAK-KTP-HO på FIIN. 

Læs gerne vores FAQ nederst, før du henvender dig. 

Du kan forvente, at vi svarer i løbet af 3-5 dage.

Spørgsmål om officersuddannelsen skal rettes direkte til Hærens Officersskoles på ho@mil.dk eller ved at besøge www.blivofficer.dk.

Alle henvendelser om kirkelige handlinger samt henvendelser til Frederiksberg Sogn i øvrigt skal rettes til frederiksbergsogn.dk eller Kirkekontoret på telefon +45 3321 3937.

Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet

Hvem bestemmer over Hærens Officersskoles Fond?
Fonden er en selvstændig fond, der juridisk refererer til Civilstyrelsen. Du kan læse mere om fonden under "Om fonden".
Hvordan bliver man officer i Hæren?
Læs mere under Bliv Officer.
Hvem er Hærens Officersskole underlagt?
Hærens Officersskole er en del af Forsvarsakademiet, der er Forsvarets uddannelseskommando.
Fondens mærke?
HO_Logo_TilpassetFonden anvender samme mærke som Hærens Officersskole.
Mærket består af Kongekronen, der er symbol på Kongehuset og Staten, og en ringkrave, der er symbol på officersgraden. Bagved to krydsede kadetkårder. Frederik IV spejlmonogram markerer Kongens oprettelse af Landkadetakademiet i 1713.
Mærket anvendes tillige af Kadetforeningen, Idrætsforeningen, Hærløbet og andre lokale foreninger knyttet til Hærens Officersskole.
Mærket bæres endvidere på uniformen af Hærens Officersskoles stab og kadetter som ærmemærke og tjenestestedsmærke. Officersskolens chef samt kadetter, der endnu ikke er tilknyttet et regiment, bærer endvidere mærket i baretten.
Hvem ejer Frederiksberg Slot?
Frederiksberg Slot ejes af Forsvaret og forvaltes af Garnisonskommandanten samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Frederiksberg Have og Søndermarken ejes og drives af Slots- og Kulturstyrelsen.
Er der fri adgang til Frederiksberg Slot?
Nej, Frederiksberg Slot er en militær garnison og lukket område for offentligheden.
Er der adgang til slottet i forbindelse med særlige arrangementer?
Ja, der er adgang til Frederiksberg Slot ved særlige arrangementer, som f.eks. Kulturnatten eller ved de offentlige rundvisninger den sidste lørdag i måneden. Der er naturligvis altid adgang ved gudstjenester i Slotskirken, men ikke altid parkeringsmulighed. Henvendelse om kirkelige handlinger skal ske direkte til Frederiksberg Sogn.
Hvad er vagtens opgave på Frederiksberg Slot?
Vagten på Frederiksberg Slot fører kontrol med adgangen til slottet. Vagtens anvisninger skal altid følges. Henvend dig i vagten ved ankomst uanset dit ærinde.
Kan jeg parkere i slotsgården?
Parkering er normalt muligt ifm særarrangementer og kirkelige handlinger. Der er kun begrænset antal pladser jf. vagtens anvisninger som ubetinget skal følges. Øvrig parkering kun efter særlig tilladelse via kontaktformularen.
Kan jeg lave private arrangementer på Frederiksberg Slot?
Nej, det er ikke muligt at lave arrangementer på selve slottet. Det er dog muligt at leje skolens kantine, der kan rumme op til 100 personer. Eventuel henvendelse via kontaktformularen.
Hvordan får jeg tilladelse til film- eller tv-optagelser på slottet?
Henvendelse via kontaktformularen.
Må jeg flyve med droner over slottets område?
Nej. Henvendelse skal ske via kontaktformularen. Bemærk at droneflyvning også kræver tilladelse fra politiet.
Adresse

Hærens Officersskole Fond
Frederiksberg Slot
Roskildevej 28
DK-2000 Frederiksberg

Telefon: +45 7281 7773

Mail: FAK-HO-GSE02@mil.dk

Presse

Pressehenvendelser til fonden jf. nedenstående:

E-mail: fak-ho-gse01@mil.dk

Tlf direkte: +45 2856 9970

Kontakt os

Klik her

logo-HO.png

Frederiksberg Slot
Roskildevej 28
DK-2000 Frederiksberg

Sociale medier