Spørgsmål eller behov for kontakt?


6 kadetter foran et hus i Brikby under en øvelse.
Hærens Officersskoles Fond støtter Hærens Officersskoles uddannelser

Hærens Officersskole uddanner officerer til Hæren. Skolen - der er en del af Forsvarsakademiet - udbyder to uddannelser:

  • Løjtnantsuddannelsen (tidligere reserveofficersuddannelsen) og

  • Linjeofficersuddannelsen

Løjtnanter uddannes til at lede og føre værnepligtige i bevogtnings- og mindre kampopgaver. Uddannelsen indeholder bl.a. taktik, ledelse og uddannelseslære. Uddannelsen er meget handlingsorienteret og foregår ofte på øvelsespladsen, hvor standardfremgangsmåder indøves. Løjtnantuddannelsen består af 12 måneders uddannelse i regi af Hærens Sergentskoles afdeling i Slagelse, hvorefter eleverne udnævnes til sekondløjtnanter. Dernæst 12 måneder som delingsfører for værnepligtige ved et af Hærens regimenter, hvorefter der sker forfremmelse til løjtnant.

I forbindelse med udnævnelsen til sekondløjtnant uddeler Hærens Officersskoles Fond normalt et legat til en af de bedst beståede sekondløjtnanter.

Du skal have en gymnasial uddannelse for at blive optaget på løjtnantsuddannelsen.

Læs mere om løjtnantsuddannelsen her eller spørg Hærens Officersskoles rekrutteringsofficer på fak-ho-st02@mil.dk.

Linjeofficersuddannelsen er Hærens professionelle lederuddannelse. Som linjeofficer uddannes du til at lede, uddanne og føre Hærens professionelle enheder i fred og krig. Uddannelsens første del udgøres af løjtnantsuddannelsen, som den er beskrevet ovenfor. Efter udnævnelsen til sekondløjtnant fortsætter du direkte på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot i 17 måneder. Her får du dels en diplomuddannelse i militær taktik, militær ledelse og militær strategi samt en række funktionelle fag såsom militært engelsk, fysisk træning, militær dannelse, forvaltning samt faldskærmskursus og patruljekursus for kadetter ved Jægerkorpset.

Ved uddannelsens afslutning udnævnes du til premierløjtnant ved en større parade, hvor Hærens Officersskoles Fond uddeler en række legater til udvalgte premierløjtnanter

Læs mere om linjeofficersuddannelsen her eller spørg Hærens Officersskoles rekrutteringsofficer på fak-ho-st02@mil.dk

Hærens Officersskoles Fond bakker selvfølgelig op om officersskolens mission statement :

Vi på officersskolen lærer dig at motivere og uddanne andre mænd og kvinder til at løse komplekse og farlige opgaver.

Vi lærer dig at gå forrest ved dit personlige eksempel og at bruge dine mellemledere fra befalingsmandskorpset.

Vi skærper dine analytiske evner, så du tænker hurtigere og altid er et ”træk” foran.

Vi udvikler dit mod til at træffe svære beslutninger og din vilje til at gå forrest og turde det uprøvede.

Og så løfter vi din viden om Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik, så du forstår den ramme, som du og dine soldater indsættes i.

Vi gør det, fordi Hæren og Forsvaret – anført af officerer som dig – løser opgaver for Danmark, som ingen andre kan – og til tider med livet som indsats.

Disse særlige opgaver skaber vores militære identitet med værdier som korpsånd, fællesskab, traditioner, festivitas og kammeratskab.

Legatmodtager.jpg

DSC_4738.JPG

B82204AC-5DAF-4314-9E46-456B0EF17472.jpeg