Spørgsmål eller behov for kontakt?

Fonden støtter historien om officerskorpset i Hæren

Hærens Officersskoles Fond støtter fortællingen om Hærens officerer. Det gør vi, fordi viden om officerskorpsets opgaver og hvem officererne er, bidrager til at skabe den korpsånd og identitet, der er helt afgørende for hærens opgaveløsning. Derfor betyder korpsånd og identitet mindst lige så meget i dag, som under de slesvigske krige, de to verdenskrige og Den kolde krig.

Fortællingen om officerskorpset - om hvem vi er og hvad vi kan og gør - begynder for os alle på Frederiksberg Slot. Og senest indgår nu også reserveofficerskorpset i denne ramme. 

På Hærens Officersskole og Frederiksberg Slot fortsætter fonden med at støtte opbygningen af

- KORPSÅNDEN, der i officersskolens Østre Fløj fortæller historien om officersskolens og Frederiksberg Slots betydning for officerernes moral og opgaveløsning samt ti konkrete historier om officerer fra det 20. og 21. århundrede. I Korpsånden mindes vi også faldne officerer under parolen "INGEN GLEMMES". 

- AFGHANISTAN, der i buegangen mod syd fortæller historien om krigen i Afghanistan, der på mange måde har været skelsættende for Hæren og officererne.

- KORT & LANDSKAB, der er et kunstværk, opstillet i Østre Dagligstuer, som knytter fortællingen om officersskolens betydning til officerskorpsets indsats i indsatserne efter Den kolde krig. Fra Balkan, til Irak, til Afghanistan og fremtidigt i en mulig ny og nærmere retning.  

- BATALJEMALERIERNE (intet link) i Vestre Dagligstuer, der giver et indblik i indsatserne på Balkan, i Irak og Afghanistan. 

Du kan se det hele på officersskolen og opleves allerbedst i dialog med kadetterne, de militære lærere og skolens stab. Her på siden giver vi alene en forsmag på kunst, korpsånd og mindet om faldne kammerater. 

Kontakt os

Klik her

logo-HO.png

Frederiksberg Slot
Roskildevej 28
DK-2000 Frederiksberg

Sociale medier