Spørgsmål eller behov for kontakt?


VELKOMMEN TIL HÆRENS OFFICERSSKOLES FOND

Læs mere om livet på Frederiksberg Slot, rundvisninger, kadetliv og meget andet - samt om Hærens Officersskoles fonds arbejde til gavn for kadetterne på Hærens Officersskole.

Hærens Officersskoles Fond er stiftet i 1981, og fondens fundats er approberet Hendes Majestæt Dronningen samme år. Chefen for Hærens Officersskole er formand for fonden. Derudover udgøres bestyrelsen af to officerer fra skolens stab samt to kadetter.

Fondens formål er:

  • at uddele legater til kadetter på Hærens Officersskole
  • at støtte Hærens Officersskoles virksomhed

Fondens aktiviteter:

  • Legatuddelinger til kadetterne ved beståelse af officersuddannelsen. Normalt uddeles tre legater: Højeste karaktergennemsnit, Bedste afgangsprojekt samt Særlig indsats i militær idræt.
  • Støtte til Hærens Officersskole, fx til fondsansøgninger mm. i forbindelse med renoveringer, indkøb, bogudgivelser mm.
  • Forestår rundvisninger på Hærens Officersskole og Frederiksberg Slot.
  • Drift af hjemmesiderne www.frederiksbergslot.dk og www.klartilkamp.dk